De Doorbraak
Sinds april 2010 loopt er een groep Connemara pony’s in het natuurgebied “De Doorbraak” in de buurt van Almelo. In eerste instantie is er een klein groepje pony’s los gelaten, maar inmiddels lopen er zo’n 20 merries, veulens en ruinen van verschillende leeftijden. Het is een lust voor het oog deze pony’s in zo’n doorbraak3mooi gebied te zien.

De Doorbraak is een nieuwe beek, die is aangelegd om het wacgva_doorbraak_2ter in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Een doorbraak dus, voor waterbeheer, landbouw en natuur. De Doorbraak wordt 13 kilometer lang en het is de bedoeling dat de aanleg in 2015 afgerond is. Tegen die tijd zal deze waterloop de Loolee en de Azelerbeek verbinden met de Eksosche Aa en de Regge. Het is een kunstmatige waterloop, maar dat zou je niet zeggen als je hem ziet. Met zijn slingerende loop en breed uitwaaierende oevers met nevengeulen en poelen kan De Doorbraak moeiteloos voor een natuurlijke beek doorgaan. Behalve een beek om wateroverlast in Almelo en omgeving te voorkomen, is de nieuwe waterloop ook een natuurverbinding van honderd hectare tussen belangrijke natuurgebieden in Twente en de Sallandse Heuvelrug. Er zullen leefgebieden ontstaan waar de winde, de kamsalamander, de das en de rietgors zich thuis voelen. En als deze dieren goed kunnen leven in De Doorbraak, kunnen heel andere dieren dat ook. Zoals de Connemara.

Eigenaren van Connemara’s kunnen hun pony’s in dit gebied laten lopen. Het is mogelijk om dit alleen in de zomer te doen, maar er blijft ook een groep in de winter in het gebied lopen. Met name voor jonge pony’s is deze manier van houden ideaal: veel beweging, veel sociaal contact met andere pony’s en een opvoeding door de oudere dieren in de groep. Alleen voor veulens in de eerste winter is het voedselaanbod waarschijnlijk niet groot genoeg, dus in eerste instantie zullen veulens er niet overwinteren.
Voor vragen over deze beweiding en de kosten ervan kunt u een e-mail sturen naar info@connemara.nl