Zoals bekend moesten de Nederlandse Stamboeken vorig jaar een fokprogramma schrijven en indienen om hun stamboek licentie te behouden.

Naar nu blijkt heeft het RVO ons in september 2019, ( na het indienen van een aantal aanvullingen en toelichting op het oorspronkelijk ingediende fokprogramma), al ons fokprogramma goedgekeurd.

We vermoeden dat door het vertrek van onze stamboeksecretaris, de communicatie naar het bestuur niet helemaal goed is gegaan , waardoor we nu pas op de hoogte zijn van dit heugelijke feit.

Voor de liefhebbers zijn het ingediende fokprogramma, en de daarop later ingestuurde aanvullingen en bijlagen onder deze link te downloaden.

Klik hier voor het fokprogramma en stamboekreglementen.