Nieuws over het ONCK, de Centrale keuring en de ALV

Beste Connemara-Liefhebber!

Een rare tijd ligt achter ons en misschien ook nog wel een poosje voor ons. Nog steeds heeft de Coronacrisis ons aardig in zijn greep en dat heeft een behoorlijke impact op ons dagelijks bestaan.

En hoewel de regels inmiddels behoorlijk versoepeld zijn, blijft het ook voor onze vereniging zoeken naar wat er wel en niet mogelijk is. We hopen natuurlijk dat de situatie rondom COVID-19 in september de mogelijkheid geeft om in ieder geval de onderstaande evenementen door te kunnen laten gaan.  Dit echter onder het voorbehoud van eventuele wijzigingen in de vorm van nieuwe maatregelen in verband met het virus of wanneer wij zelf van mening zijn dat e.e.a. niet veilig of verantwoord te organiseren valt.

Waar we ons in ieder geval aan moeten houden bij beide evenementen is de 1,5 meter regel. Wat ieders privé mening over deze maatregel ook is: op de CK en het ONCK verwachten we dat officials, deelnemers en bezoekers zich aan deze regel houden.

Bedenk dus goed, voordat je je inschrijft voor de keuring en/of het ONCK, of je het belang van deze maatregel kan en wil onderschrijven.  We kunnen ons een boete niet permitteren, en willen ook de locaties waar we te gast zijn niet in de problemen brengen.  Op welke wijze dan ook aanwezig zijn op de CK of het ONCK brengt met zich mee dat je de 1,5 meter regel respecteert.

Centrale keuring        19 september 2020:

De keuring zal worden georganiseerd volgens de op dit moment geldende richtlijnen en protocollen, opgesteld door de Koepelfokkerij. Zie hiervoor de onderstaande linkjes:

http://koepelfokkerij.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-keuringen-en-prestatietesten-vanaf-12-mei-2020.pdf + een addendum per 1 juli http://koepelfokkerij.com/wp/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-Protocol-keuringen-en-prestatietesten-na-verruiming-regels.pdf

De inrichting van de keuring zal sober zijn (geen plaatsing, geen kampioenschappen enz.) Uitsluitend voor het stamboek noodzakelijke activiteiten. Je kunt dus komen voor stamboek opname en eventueel voor primering/predicaat. Elk dier wordt individueel beoordeeld en de bevindingen worden direct bekend gemaakt, waarna de deelnemer het keuringsterrein dient te verlaten. Op deze manier hoeven deelnemers niet langer dan noodzakelijk aanwezig te zijn en wordt drukte zoveel mogelijk vermeden.

De uitnodiging met verdere informatie over de keuring wordt in de 1e helft van juli verstuurd naar alle leden.

Belangrijk hierbij is dat je je zo vroeg mogelijk inschrijft. In verband met de te nemen corona maatregelen moeten we zo snel mogelijk weten hoeveel deelnemers er zullen zijn, zodat we de inrichting van de keuring hierop aan kunnen passen. Met je vroege inschrijving doe je ons een heel groot plezier!!

ONCK 19 + 20 september 2020:

Wij denken het ONCK verantwoord te kunnen organiseren in de vorm zoals in de uitnodiging aangegeven. We hopen op ieders medewerking om er met een elkaar een veilig en bovenal gezellig weekend van te maken. Op dit moment geeft de KNHS de volgende richtlijnen aan op haar website:

https://www.knhs.nl/nieuws/2020/wedstrijden-vanaf-1-juli-weer-toegestaan

Een ‘punt van zorg’ is dat het erop lijkt dat veel deelnemers wachten met inschrijven omdat e.e.a. nog wat onzeker is. Dit is begrijpelijk, maar kan er helaas ook toe leiden dat wij als organisatie de indruk krijgen dat er niet genoeg belangstelling is. Te weinig inschrijvingen betekent ook geen ONCK.

Dus vragen we met klem om vooral te gaan inschrijven. Voor alle info, zie onderstaande link.

http://connemara.nl/belangrijks-nieuws-onck-2020-en-centrale-keuring-2020/

Wanneer het ONCK onverhoopt toch moet worden geannuleerd omdat de maatregelen weer aangescherpt  worden, dan krijgen inschrijvers uiteraard hun geld terug. Maar ook wanneer het ONCK wel doorgaat en je toch nog twijfelt, dan kan er in ieder geval t/m 11 september kosteloos worden geannuleerd. Dus schrijf je zo snel mogelijk in en wacht niet af tot het laatste moment; het zou ons enorm helpen!

ALV  2020:

Normaal gesproken organiseren wij ieder jaar in het voorjaar onze ALV. Een moment waar wij samen met onze leden even terugblikken en vooruitkijken. In verband met alle richtlijnen welke zijn gesteld rondom COVID-19, heeft deze niet plaatsgevonden.

Ons streven is om het in het 4e kwartaal van dit jaar alsnog op een verantwoorde manier te organiseren.  Een ALV is belangrijk voor een vereniging, maar de gezondheid van haar leden des te belangrijker. Het is een vergadering met een behoorlijke groep mensen die binnen zal worden  georganiseerd; hier moeten we goed naar kijken. Eind september gaan wij beoordelen wat mogelijk is voor een ALV en zullen de leden hiervoor zo spoedig mogelijk een uitnodiging ontvangen. Wij hopen op je begrip hiervoor.