Nieuws vanuit het bestuur

Nieuws vanuit het bestuur.

Het bestuur heeft moeten besluiten de digitale bijeenkomst over het fokprogramma uit te stellen omdat er nog geen goedgekeurd Iers fokprogramma is. Zodra dit er is wordt een nieuwe datum gepland !

Zoals reeds eerder aangekondigd wil het bestuur leden de gelegenheid gaan geven om IBOP proeven af te leggen. Een IBOP proef meet de aanleg van een pony voor de sport en bestaat uit een eenvoudige dressuurproef en een springparcours. Een daartoe bevoegde jury beoordeelt de proef.

Doel is om meer informatie te krijgen over de sportaanleg van de pony’s in ons stamboek, te kijken wat de sterke punten van de pony’s  zijn en of er punten zijn die om verbetering vragen. Fokkers kunnen deze informatie gebruiken bij het kiezen van de juiste hengst voor hun merrie.

De proeven worden op vrijwillige basis afgelegd.

Het bestuur vergadert op 22 januari over het instellen van deze proeven. Leden die hierover zouden willen meepraten kunnen dit aangeven. We kunnen deze leden dan toevoegen aan onze digitale vergadering. Aanmelden hiervoor kan tot 17 januari via info@connemara.nl