Nieuwsbericht vanuit het bestuur

In het eerste bericht van 2021 willen we als bestuur natuurlijk eerst iedereen een heel gelukkig Nieuwjaar wensen.  We hopen vooral dat iedereen gezond is en blijft. Daarnaast hopen we natuurlijk dat we in 2021 stapje voor stapje weer terug kunnen naar een leven /functioneren zonder Covid-19 beperkingen, zowel voor ieders persoonlijk leven, als ook voor de te organiseren stamboek evenementen.

De afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met een aantal zaken. Allereerst heeft Frederique Niederer in samenwerking met het bestuur een enquête opgesteld rondom communicatie. Deze enquête is zo goed als klaar en zal na de laatste ‘finishing touch’ naar leden verstuurd worden, met natuurlijk aan de leden het verzoek deze in te vullen en te retourneren.

Verder heeft er zich een groep mensen bereid verklaard met het bestuur te willen samenwerken rondom de website, onder andere om te voorkomen dat er verouderde informatie op staat, maar ook om te kijken waar er nieuwe pagina’s te ontwikkelen zijn.  De eerste brainstormsessie staat in de planning en gaat ongetwijfeld veel moois opleveren.  Esther de Beer heeft daarbij aangegeven wel meer te willen doen, en zij zal nu met Barbara Beltman- De Jong gaan samenwerken m.b.t. de dagelijkse gang van zaken rondom de berichtgeving op de website en de facebook pagina.

Dan lopen er oriënterende gesprekken met betrekking tot het houden van een (vrijwillig) verrichtingsonderzoek ten tijde van de merriekeuring om de sportaanleg van een pony te beoordelen. Hier zal binnenkort meer bericht over komen. Voor nu zijn wij in ieder geval enthousiast!

Een kleine tegenslag is er te melden over de Fokkersmiddag die we 15 januari gepland hadden, om met elkaar te kijken óf en zo ja waar en op welke wijze, wij ons Fokprogramma moeten aanpassen aan het Ierse Fokprogramma.

De Ieren hebben op dit moment een Fokprogramma op hun website staan, met een publicatiedatum in 2018. Echter dit Fokprogramma had op moment van publiceren, zoals het zich laat aanzien, nog geen goedkeuring van de Ierse equivalent van het RVO. Het is dus op dit moment niet duidelijk of de Ieren hun EU-goedkeuring al binnen hebben. Sinds september proberen we hierover contact te hebben met het secretariaat van het Ierse stamboek, maar dat loopt uitermate moeizaam.  Uiteindelijk hebben we te horen gekregen dat het wachten is op een handtekening die binnen een paar dagen zou komen, daarna zouden we meer horen. Echter dit bericht is al weer van eind november en verdere contactpogingen van ons uit hebben tot op heden nog niets opgeleverd. Via het eigen netwerk is er vervolgens contact gezocht met een individueel bestuurslid van het Ierse stamboek. Hier is ons toegezegd dat we binnenkort iets zullen horen, echter we hebben op dit moment geen idee wanneer dit “binnenkort” zal zijn en of we dan ook inderdaad de informatie krijgen die we nodig hebben (namelijk antwoord op de vraag of het Ierse Fokprogramma EU goedkeuring heeft of niet).

Het was onze wens dat iedereen ruimschoots voor de fokkersmiddag van 15 januari de gelegenheid had gehad om het Ierse fokprogramma (met daarin geïntegreerd hun nieuwe stamboekreglement) door te lezen.  Tijdens de bijeenkomst hadden we dan kunnen kijken of en zo ja waar, ons eigen fokprogramma en onze eigen regelementen, aangepast moeten worden.

Nu we echter geen duidelijkheid hebben over de status van het Ierse Fokprogramma heeft het geen zin mensen te vragen het een en ander ter voorbereiding te lezen te lezen (waarbij het ook echt wel even wat leeswerk is) en heeft het ook geen zin om bij elkaar te komen om te kijken waar we wat moeten aanpassen of wijzigen.

Lang verhaal kort: De datum van 15 januari is dus voor nu een heel voorlopige datum. Als we begin deze week het bericht krijgen dat het Ierse programma goedkeuring heeft gekregen, dan wordt het aanpoten voor de lezers, maar dan kunnen we 15 januari door laten gaan. Weten we de tweede helft van deze week nog niets, dan moeten we de bijeenkomst helaas verschuiven naar een later moment.

Evengoed is er met behulp van onze leden in korte tijd al weer heel veel in gang gezet. Laten we ons best doen om deze positieve energie vast te houden om van 2021 een prachtig (stamboek) jaar te maken!