Roerige tijden

UPDATE mbt stalling !
Na het geplande werkoverleg met De Spreng vanochtend blijkt dat er op dit moment beperkt stallen beschikbaar zijn voor deelnemers aan de keuring.
Het bestuur heeft besloten om merries met veulens die langer dan anderhalf uur moeten reizen deze stalling aan te bieden.
Belangstellenden kunnen een mail sturen naar info@connemara.nl
LET OP:
De stalling is op De Spreng, het keuringsterrein is bij camping Boszicht

Nadat het ergens eind  2018, begin 2019 helder werd dat het zowel praktisch en financieel niet meer mogelijk was om twee grote evenementen van het stamboek, te weten de Centrale keuring en het ONCK te organiseren op de van oudsher bekende locaties is er binnen het bestuur naarstig gezocht naar betaalbare alternatieven, ergens in het midden van het land.

De belangrijkste voorwaarden in deze zoektocht waren de beschikbaarheid van stallen rondom de keuring (dat was bij De Fruithof niet meer mogelijk) en rondom het ONCK, naast beschikbaarheid van stallen en een voldoende groot terrein, ook de mogelijkheid tot overnachten en dat voor een budget dat met sponsoring etc. redelijk op te brengen is (wat helaas op het federatiecentrum niet meer zo was).

Na verschillende alternatieven bekeken te hebben bleek uiteindelijk De Spreng in Laag Soeren , in samenwerking met de nabijgelegen Camping Boszicht,  het meest reële alternatief.  En na een wat onwennige start vorig jaar, waar we ook geleerd hebben waar het gezelliger, makkelijker en handiger ingeregeld kon en moest worden, waren we vanaf januari 2020,  naast het organiseren van de Hengstenkeuring, eigenlijk ook al weer bezig met het ONCK en de Centrale Keuring, om in maart geconfronteerd te worden met COVID-19 en alle maatregelen en beperkingen die dat met zich mee bracht.

Vrij snel werd hier al duidelijk dat een ONCK in juni er niet in zat, waarbij we voor de lastige keuze stonden om direct al te besluiten geen ONCK 2020 te houden, dan wel te proberen om het ONCK in het najaar te houden. In alle praktische mogelijkheden en beperkingen zou een en ander alleen mogelijk zijn als we het ONCK en de Centrale Keuring in hetzelfde weekend zouden kunnen houden.

We hebben toen besloten om te kijken of we dat inderdaad zouden kunnen realiseren en binnen twee weken (waarbij er echt ongelofelijk hard gewerkt is!) stónd het gecombineerde evenement er in hoofdlijnen en zijn we hierop gaan koersen: een ONCK en de Centrale Keuring in één weekend, met in achtneming én voorbehoud van COVID maatregelen en beperkingen.

En dat valt nog niet helemaal mee. De Koepelfokkerij hanteert ándere protocollen voor keuringen dan de KNHS doet voor wedstrijden. Bij het één mag meer dan het ander.  Daarnaast kregen hippische accommodaties te maken met beperkingen: vanuit het KNHS, vanuit de Koepelfokkerij (voor keuringen) én vanuit de eigen lokale overheid : de gemeente.

Op het moment van definitief vormgeven van de keuring was de regelgeving vanuit de Koepelfokkerij zo dat er eigenlijk alleen maar een aanbieden voor stamboekopname of primering mocht, zonder plaatsing, waarbij deelnemers na aanbieden van de pony’s ook direct weer moesten gaan. Het enige andere alternatief zouden dan eventueel thuiskeuringen zijn.  Dit zou echter betekenen dat een commissie van juryleden, dierenarts, chipper/meter en stamboekvertegenwoordiger alle individuele deelnemers door heel Nederland zou moeten opzoeken, wat een onverantwoorde financiële kostenpost betekende ( dagvergoeding en reiskosten officials).

We hebben dus gekozen voor op een centrale plaats aanbieden van dieren voor stamboekopname en/of primering, zonder verdere plaatsing of kampioenskeuring, waarbij het de bedoeling is dat de deelnemer direct na het keuren van de meegebrachte pony’s ook weer gaat.  Dit protocol moesten we vervolgens ook weer aan de gemeente  overhandigen.  Het moge duidelijk zijn dat hier tijd overheen gaat, maar uiteindelijk is de toestemming er dan toch gekomen.

En daar houdt het dan niet mee op. Ook De Spreng zag zich voor maatregelen en beperkingen gesteld, wat onder andere voor ons betekende dat de toegezegde stallen niet meer beschikbaar waren, omdat dat simpelweg niet meer mocht, en we dus veel minder stallingsmogelijkheden hadden dan gepland.  Dit proberen we op te lossen door op het moment dat alle inschrijvingen er zijn, te bekijken welke merries met veulens het verst hebben moeten reizen, zodat we voor deze beperkte groep naar oplossingen zouden kunnen kijken. Voor alle andere deelnemers aan de keuring zit er niets anders op dan met de pony naar de keuring komen en direct daarna weer naar huis. Natuurlijk is dat wat raar en krom, met een ONCK naast de keuring, waarbij dan toch een fractie meer mag ( want onder de vlag van het KNHS en niet de Koepelfokkerij) dan bij de keuring.

Maar met heel veel kunst en vliegwerk staat het er dan toch.  Protocollen zijn goedgekeurd, medewerkers die in verband met COVID niet meer beschikbaar waren, zijn vervangen, looproutes, regels, richtlijnen zijn gecheckt en dubbelcheckt…

En nu maar hopen dat alles blijft zoals het blijft, en er niet toch nog aanvullende maatregelen of richtlijnen komen.

Duimen (en een beetje buikpijn hebben) dat alle deelnemers aan zowel de Centrale Keuring áls het ONCK zich aan de 1 ½ meter richtlijn gaan houden, dat iedereen die ziek is of klachten heeft ook thuis blijft, dat elke deelnemer zich registreert en zijn of haar telefoonnummer achterlaat..

Duimen…..

En heel hard hopen dat de Connemara-evenementen in 2021 financieel gezond, mét stallen en zónder COVID -19 beperkingen en maatregelen georganiseerd kunnen worden.