Sponsoractie Jubileumboek 50 jaar Connemara’s in Nederland

In 2017 is het 50 jaar geleden dat het Connemara Pony Stamboek in Nederland is opgericht. Uiteraard willen we dit volgend jaar gaan vieren.  Zo zijn de voorbereidingen voor een extra feestelijke hengstenkeuring al in volle gang.

Daarnaast is een werkgroep bezig met de uitgave van een jubileumboek. Met dit boek willen we een weergave geven van 50 jaar Connemara’s in Nederland.  Er is voor dit boek erg veel interessant materiaal  beschikbaar gesteld door leden die de beschreven geschiedenis (deels) zelf hebben meegemaakt.  Het gaat dan om oude keuringsboekjes, nieuwsartikelen , foto´s enzovoort.

Het zou jammer zijn als dit materiaal alleen maar in archieven en op zolders blijft liggen. Het jubileumjaar biedt daarom een mooie gelegenheid een historisch naslagwerk samen te stellen . Een uniek boek waarin een rijke historie wordt vastgelegd , nostalgie voor de leden van het eerste uur, interessant en leerzaam voor de nieuwere leden.

Momenteel is de werkgroep bezig met het raamwerk, het bepalen van de inhoud en de vorm en het uitzoeken van materiaal. Er is medewerking gevraagd aan een aantal leden, waarvan we weten dat ze schrijverstalent en schrijfervaring hebben, en we prijzen ons gelukkig dat dit groepje enthousiast zijn medewerking heeft toegezegd.

We zijn dus al aardig op weg , de plannen zijn goed , de inspiratie is er,  maar voor we echt aan de slag kunnen willen we dit project ook financieel kunnen verantwoorden.

Het boek zal, in de vorm en oplage zoals de werkgroep dat voor ogen heeft, rond de 5000 euro gaan kosten. Een gedeelte van dit bedrag wordt beschikbaar gesteld via het stamboek. Om de rest  bij elkaar te krijgen starten we op

14 augustus

een sponsoractie !

Nadere informatie over deze actie:

  • De sponsoractie loopt van 14 augustus t/m 30 september
  • Elke bijdrage is uiteraard welkom maar als u 25 euro of meer sponsort wordt u als sponsor vermeld in het boek en krijgt u een exemplaar gratis !
  • Aan het eind van de actie worden enkele mooie prijzen waaronder  een connemaradeken met logo onder de sponsoren verloot.
  • De actie is te volgen op Facebook en op de website. Wekelijks vindt er een update plaats m.b.t. de hoogte van het bedrag dat al is opgehaald.
  • Je kunt het bedrag dat je wilt sponsoren doorgeven via info@connemara.nl.  Het toegezegde geld kan vervolgens gestort worden op bankrekeningnummer NL40RABO0314399518 ten name van M. Bakker onder vermelding van “Jubileumboek”.
  • Prijzen worden alleen uitgereikt wanneer het toegezegde bedrag ook werkelijk betaald is.