Update sponsoractie jubileumboek

Jubileumboek

Dankzij heel veel gulle gevers is de sponsoractie voor het jubileumboek een groot succes geworden. We willen alle sponsoren daarvoor van harte bedanken.

Op dit moment is er 2000 euro gesponsord !!

Omdat het geld bleef binnenkomen en we iedereen de kans wilde geven de deken te winnen hebben we de actie stilzwijgend verlengd met dit mooie bedrag als resultaat !

 

Uit alle sponsors is een winnaar van de deken met Connemara logo getrokken en dat is geworden:Foto jubileumboek

 

Dhr  R. den Daas.

 

We realiseren ons dat we , voor het goede doel, de actie wel heel lang opgerekt hebben en verloten daarom nog een deken (zonder logo)

Deze deken is gewonnen door:

 

A.H.P.J van de Ven

 

Hoewel we erg blij zijn met het bedrag dat nu binnen is gekomen gaan we toch nog een keer een beroep doen op alle leden die nog niet gesponsord hebben. Mocht u het initiatief om de historie  van 50 jaar Connemara´s in Nederland vast te leggen in een boek ondersteunen, laat dit dan blijken in een financiele bijdrage.!

Nog even wat details over de actie

Iedereen die 25 euro of meer sponsort krijgt een boek gratis en wordt vermeld in het boek.

Geld kan gestort worden op NL 40 RABO 0314399518 t.n.v M Bakker

Inmiddels is het schrijverscollectief begonnen met interviewen, informatie verzamelen, artikelen schrijven enz. en is de subsidie uit Ierland officieel toegekend!

Nog even wat details over de actie:

  • Iedereen die 25 euro of meer sponsort krijgt een boek gratis en wordt vermeld in het boek.
  • Onder de sponsoren worden enkele leuke prijzen verloot
  • Geld kan gestort worden op NL 40 RABO 0314399518 t.n.v M Bakker