VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 4 april hield het stamboek haar jaarlijkse ALV, inmiddels haast traditiegetrouw, weer bij Manege “De Nieuwe Heuvel” in Lunteren.

Naast de trouwe vaste leden,  die elk jaar aanwezig zijn om gezamenlijk  het afgelopen jaar te evalueren en de beleidslijnen en activiteiten voor het komende jaar uit te zetten, konden we dit jaar ook twee nieuwe leden aan tafel verwelkomen. Voor een relatief klein stamboek als het Connemarastamboek is het geweldig dat er niet alleen nieuwe leden komen, maar deze leden ook nog eens als actief deelnemer op de vergadering aanwezig zijn. Dus vanaf deze plek nog maar eens: Sandra en Annet: van harte welkom binnen ons stamboek!!

Het bestuur heeft in de vergadering de keuze voor het verplaatsen van de ONCK-locatie kunnen toelichten en de samenwerking met het Dartmoorstamboek is geëvalueerd, waarbij de aanwezige deelnemers positief waren over de gezamenlijke merriekeuring. Voor de toekomst kunnen we kijken hoe we de samenwerking verder kunnen vormgeven, bijvoorbeeld door het faciliteren van een aparte Dartmoorrubriek op het ONCK.

Daarnaast en daarbij is er ruim aandacht geweest voor de commotie die ontstaan is na de afgelopen hengstenkeuring, waarbij in de nasleep onder andere op sociale media op ongenuanceerde wijze conclusies zijn getrokken waar het bestuur niet achter kan staan.

Helder is gesteld dat we niet van plan zijn de Connemara om te vormen tot een NRPS-er of een New Forest pony. We fokken een Connemara die  kwaliteiten heeft waarmee we ons juist heel erg kunnen onderscheiden van deze fokkerijen: namelijk massa, type en karakter. Dit zijn kwaliteiten die we niet willen verliezen. Het fokdoel is daarbij al jaren ongewijzigd en in lijn met wat het Ierse moederstamboek op dit moment op haar website heeft staan:

“The Connemara Pony Breeders’ Society is committed to support its members to establish the Connemara Pony as the world’s premier pony for sport and recreation through the provision of services of the highest standards of excellence”.

Future van de Kiboets op 29- jarige leeftijd op het ONCK met amazone Lucille van Bolderick

De Nederlandse fokkers hebben in lijn hiermee uitgesproken een pony te willen fokken die in staat is op het hoogste niveau te kunnen presteren (springen, eventing, dressuur) met behoud van massa, type en het geweldige karakter van het ras. Een veelzijdige pony die zowel kan presteren als als familiepony te gebruiken is.  Om het doel het fokken van een mooie rastypische Connemara, die ook in staat is prestaties te leveren, goed te kunnen realiseren is er daarbij binnen het stamboek plaats voor een gevarieerde selectie van goed gefokte Connemara’s. In de zorgvuldige selectie van ouderdieren, een taak die we graag overlaten aan onze fokkers, moet dit leiden tot het fokken van een uniform Connemaratype die in staat is tot het leveren van goede prestaties in de breedtesport, dus datgene waar de Connemara al decennia lang om geroemd wordt.

Decennia lang geroemd wordt ook de door Jaap Broers gefokte merrie Future van de Kiboets.  Een merrie die grossierde in eerste premies op keuringen en moeiteloos de exterieurpredikaten ster en keur verwierf. Daarnaast zelf Z springen, Z dressuur, Z samengesteld, met de nationale equipe internationeel SGW gestart, klasse 3 mennen én moeder van de goedgekeurde hengsten Krachtpatser en Castlerock en de merries Sunny van de Kiboets en Meike B. Ondanks dat niet al deze nakomelingen volle Connemara’s zijn, vroeg Jaap Broers het preferentschap aan voor deze geweldige merrie. Ter vergadering is daarop door de aanwezigen besloten de merrie te eren met het Ere-preferentschap, om daarmee recht te doen aan deze bijzondere, inmiddels 32 jarige merrie.