Voor hun 2e vlog zijn Marrit en Eline op bezoek gegaan bij Folkert Dam, Connemarafokker en beheerder van de groep Connemarapony’s die loopt in “De Doorbraak” gelegen in de buurt van Almelo.

De Doorbraak is een nieuwe beek, die is aangelegd om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Een doorbraak dus, voor waterbeheer, landbouw en natuur. De Doorbraak wordt 13 kilometer lang en het is de bedoeling dat de aanleg in 2016 afgerond is. Tegen die tijd zal deze waterloop de Loolee en de Azelerbeek verbinden met de Eksosche Aa en de Regge. Het is een kunstmatige waterloop, maar dat zou je niet zeggen als je hem ziet. Met zijn slingerende loop en breed uitwaaierende oevers met nevengeulen en poelen kan De Doorbraak moeiteloos voor een natuurlijke beek doorgaan. Behalve een beek om wateroverlast in Almelo en omgeving te voorkomen, is de nieuwe waterloop ook een natuurverbinding van honderd hectare tussen belangrijke natuurgebieden in Twente en de Sallandse Heuvelrug. Er zullen leefgebieden ontstaan waar de winde, de kamsalamander, de das en de rietgors zich thuis voelen. En als deze dieren goed kunnen leven in De Doorbraak, kunnen heel andere dieren dat ook. Zoals de Connemara.

Doorbraak3Eigenaren van Connemara’s kunnen hun pony’s in dit gebied laten lopen. Het is mogelijk om dit alleen in de zomer te doen, maar er blijft ook een groep in de winter in het gebied lopen. Met name voor jonge pony’s is deze manier van houden ideaal: veel beweging, veel sociaal contact met andere pony’s en een opvoeding door de oudere dieren in de groep.
Voor vragen over deze beweiding en de kosten ervan kunt u een e-mail sturen naar info@connemara.nl

Zelf een kijkje nemen in de Doorbraak? Dat kan want een groot deel van het gebied is opgesteld voor wandelaars. Zaterdag 1 oktober a.s. is er “De dag van de Doorbraak”, een open dag met workshops en excursies o.l.v. tv-boswachter Arjan Postma

Meer informatie over “De Doorbraak” en de “Dag van de Doorbraak” is te vinden op deze website: http://www.dedoorbraak.info/