Verslag ALV 2020 (incl. bijlagen)

Op donderdag 29 oktober hield het NCPS haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Normaliter vind deze ALV plaats in het voorjaar, echter dit jaar was dat door de maatregelen rondom COVID-19 niet mogelijk.

Met dank aan de COVID noodwet én handige ICT-ers die heel snel programma’s zijn gaan ontwikkelen was het uiteindelijk mogelijk en wettelijk toegestaan om een volledig online ALV te organiseren, met daarbij ook de mogelijkheid tot rechtsgeldig stemmen.  Daarbij hadden we dit jaar echt een ongekend hoog aantal leden die ingeschreven hadden voor de ALV. Een absoluut plezierige bijkomstigheid van online vergaderen!

Het was uiteindelijk noodzakelijkerwijze wel een “anders dan anders” ALV, met duidelijk minder interactie mogelijkheden tijdens de vergadering. Dit bezwaar hebben we proberen op te vangen door de leden voor de ALV de gelegenheid te bieden om vragen die ze hadden,  onder ander naar aanleiding van de opgestelde agenda met bijbehorende documenten, schriftelijk in te sturen. Deze vragen zijn ook weer schriftelijk beantwoord en waren voor de vergadering in te zien in het online Portal waar we voor deze ALV gebruik van maakten.

Op de ALV zelf was er een ongeveer 2 uur livestream waar onze voorzitter de ingelogde leden door de agenda heen leidde.  Daarbij bestond het eerste deel van de vergadering voornamelijk uit het kort weergeven van de inhoud van de bij de vergadering horende documenten. Daarna ging het woord naar mw. Denise Maassen. Zij volgt Harry van Rossum op als stamboeksecretaris en ze heeft zich tijdens de vergadering voorgesteld, iets verteld over de werkzaamheden van het stamboekbureau en hoe de samenwerking tussen stamboekbureau en bestuur gaat. Daarna heeft ze de financiële stukken gepresenteerd en is er gestemd over het aanpassen van een aantal tarieven en een voorstel tot een jaarlijkse indexering van tarieven.

Vervolgens werd er gestemd over de reglementair aftredende en weer verkiesbare juryleden en bestuursleden. Zij zijn allen met een zeer grote meerderheid van stemmen herkozen, en ook het door het bestuur voorgedragen nieuwe bestuurslid, mw. Nicoline van der Horst is met een grote meerderheid van stemmen in het bestuur gekozen.

Voor de rondvraag werd er gebruik gemaakt van de bij het programma horende chat functie. Niet ideaal, maar het gaf de leden wel de gelegenheid om nog te reageren op datgene wat er in de ALV besproken is. Het was daarbij niet de bedoeling om vragen die al in het portal beantwoord stonden nog eens te herhalen, of om echt nieuwe onderwerpen naar voren te brengen: die onderwerpen hadden voor de ALV schriftelijk gesteld moeten worden. Het was denk ik het meest hectische moment tijdens de ALV: de binnen komende vragen in het oog houden, zorgen dat iedereen die aangaf een vraag te hebben ook de ruimte kreeg om deze te stellen, en niet ten onder zou gaan in een veelheid aan chats. En het moet gezegd: de leden deden dit in het algemeen heel erg goed: zoals gevraagd hun naam in de chat zetten, wachten totdat ze aan de beurt waren, en dan hun vraag weer in de chat stellen, terwijl de andere leden op dat moment dus gevraagd werd om even niet te chatten. Heel spannend, heel hectisch, maar uiteindelijk toch ook goed verlopen!

De stukken die bij deze ALV horen staan hier:

Agenda en bijlagen

Ingekomen vragen van leden (incl. antwoorden)

Wat we nu alvast willen delen / vragen  is het volgende:

  • Op 15 januari wordt er een online fokkersmiddag gehouden. Hierbij wordt het huidige fokprogramma geëvalueerd. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting dat tegen die tijd Ierland zijn fokprogramma, inclusief reglementsaanpassingen ook officieel goedgekeurd heeft gekregen en gaan we deze middag kijken op welke punten wij ons reglement moeten aanpassen aan het herziene Ierse reglement. Voor deze online fokkersmiddag zijn alle belangstellende leden van harte uitgenodigd. De officiële uitnodiging volgt nog, maar u kunt nu vast deze datum reserveren in uw agenda.
  • Als er leden zijn die belangstelling hebben om mee te helpen activiteiten te organiseren, dan wel PR activiteiten uit te voeren, dan het verzoek om dit kenbaar te maken via info@connemara.nl In de aanloop naar de ALV hebben zich al wat mensen gemeld die specifieke dingen zouden willen doen voor het stamboek, maar hulp kun je nooit genoeg hebben! We horen het dus heel graag als u belangstelling heeft dingen voor het stamboek te doen.
  • Tenslotte nog een mededeling die niets met de ALV te maken heeft, maar mogelijk wel interessant is voor onze leden: Op donderdagavond 5 november en donderdagavond 3 december wordt door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) een online thema avond gehouden. Op donderdagavond 5 november worden de basisprincipes van fokkerij, inteelt en behoud van genetische diversiteit besproken en op donderdagavond 3 december gaat het over hoe DNA informatie gebruikt kan worden in de fokkerij en voor een gezond fokbeleid. Beide avonden starten om 19.30 uur. Deze avonden gaan niet specifiek over Connemara’s, zelfs niet specifiek over paarden. Toch denken we dat het interessant kan zijn voor onze fokkers, gezien het feit dat we toch een gesloten stamboek zijn, met een wat smalle genenbasis, waardoor behoud van genetische diversiteit een belangrijk aandachtspunt is voor ons stamboek. Voor informatie en aanmelden, zie Informatie & Aanmelden