Keuring Nederlands Connemara Pony Stamboek 2020

Op 19 september is de keuring van het Nederlands Connemara Pony Stamboek op Camping Boszicht gehouden. Een bijzondere keuring, want de kers op de taart, plaatsing binnen rubrieken en het uitroepen van kampioenen was niet toegestaan.

Van te voren had het bestuur daarom geen hoge verwachtingen van het aantal inschrijvingen maar het stamboek werd blij verrast met 14! stamboekopnames. Een ongekend hoog aantal , normaal zijn dat er hooguit 6 of 7. Daarnaast nog de inschrijving van een aantal veulens en merries die kwamen voor een predicaat en hierdoor kwamen we heel dicht in de buurt van het normale aantal inschrijvingen.

Het grootste deel van de deelnemers had nog nooit deelgenomen aan een keuring en ik zou deze allemaal een dik compliment willen geven. Iedereen had zich goed voorbereid, de pony’s zagen er super uit, waren goed onder controle en er werd fijn meegewerkt aan de strakke planning.
Alle pony’s konden worden opgenomen in het stamboek, het grootste deel zelfs in klasse 1! De vijf ingeschreven veulentjes konden allen naar huis met een eerste premie. Aan twee klasse 1 merries konden sterpredicaten gegeven worden.

Lochan Carol, onze dagkampioene van vorig jaar, zette de eerste stap naar het keurpredicaat. Haar veulen kreeg een eerste premie en de jury gaf aan dat de merrie zelf voldoende kwaliteit had voor dit predicaat. Nu de verrichtingen nog!

De weergoden waren ons zeer goed gezind en de keuring verliep, ondanks het feit dat alles wat een keuring extra feestelijk maakt niet mocht, in een prettige, ontspannen sfeer.

Het bestuur wil iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn bijdrage. In de eerste plaats de deelnemers voor de goede voorbereidingen en plezierige medewerking waardoor de keuring prettig en vlot kon verlopen.
Verder de dame en heren officials, bedankt voor jullie goede begeleiding van de deelnemers waardoor elke pony de kans kreeg zich optimaal te laten zien. Een extra woord van dank voor Dhr Aldenkamp die, op het laatste moment, bereid was jurylid Deborah Koelewijn te vervangen!
En wat waren we blij met het aanbod van onze hoffotograaf Inez Kooij om te komen fotograferen en die voor elke pony uitgebreid de tijd nam om mooie foto’s te maken.
Tenslotte heel veel dank voor de eigenaren van camping Boszicht voor de gastvrijheid, het meedenken en de flexibiliteit.

We gaan nu met z’n allen heel erg hopen dat de keuring van 2021 weer op een “gewone” manier gehouden kan worden. We hopen uiteraard ook dat de deelnemers van dit jaar er dan ook weer zullen zijn met hun pony’s zodat publiek ze kan zien, ze geplaatst kunnen worden en kunnen meedingen naar kampioenschappen!

Allemaal heel graag tot volgend jaar dus en iedereen nogmaals heel erg bedankt voor de positieve bijdrage aan de bijzondere keuring in dit Coronajaar.

Hieronder volgt de uitslag van de keuring:

Uitslag keuring 2020

 

Overige foto’s van de respectievelijke pony’s zijn te verkrijgen door een mail te sturen naar: inez.kooij@kpnmail.nl