De bij het Nederlands Connemara Pony Stamboek aangesloten fokkers staan voor het fokken van een gezonde, robuust te houden sportpony met een prettig karakter. De pony is zowel voor volwassenen als voor kinderen een prettig rijdier.

Bij de aandacht voor het fokken van een gezond dier hoort ook het testen op HWSD, voluit Hoof Wall Seperation Disease_.

HWSD is een autosomaal recessief overervende aandoening. Autosomaal wil zeggen dat de aandoening even vaak bij merries als bij hengsten voorkomt. Recessief betekent dat de aanleg voor een bepaalde aandoening (het afwijkende gen) zwakker is dan de normale aanleg (het normale gen).

Alleen als beide ouders het HWSD gen hebben, dan is er een kans dat het veulen een zogenaamde lijder wordt en hoefproblemen krijgt.

De uitslag van de HWSD test bij dieren kan het volgende zijn:

  • N/N dat wil zeggen dat de pony geen HWSD-gen heeft en dus vrij is van de aandoening.
  • N/HWSD de pony is drager van het HWSD gen. De pony heeft zelf GEEN  klachten, maar kan het gen wel doorgeven aan nakomelingen.
  • HWSD/HWSD de pony heeft van beide ouders het HWSD gen gekregen en is HWSD-lijder. De pony heeft de kenmerkende hoefproblemen.

HWSD is een erfelijke hoefaandoening die helaas binnen het ras voor komt.  Bij deze aandoening laat de  hoefwand los van de onderliggende structuren).
Pony’s met HWSD/HWSD hebben daardoor kreupelheidsklachten en de aandoening kan dusdanig ernstig zijn dat een dier al op jonge leeftijd geëuthanaseerd moet worden.

De Nederlandse Connemara fokkers maken zich er sterk voor dat er in Nederland geen pony’s geboren worden die HWSD/HWSD (lijder) zijn. Dit doen ze door de dieren die gebruikt worden voor de fokkerij eerst te laten testen op HWSD. Om dan vervolgens een partnerkeuze te maken die verzekert dat het toekomstige veulen geen HWSD/HWSD zal hebben.

Voor de fokkerij heeft dit de volgende consequenties

  • Ouderdieren die vrij zijn van HWSD (N/N) kunnen altijd gebruikt worden.
  • Ouderdieren die drager zijn (ze hebben 1 HWSD gen, en 1 gezond gen, N/HWSD) hebben zelf GEEN problemen, maar kunnen het gen wel doorgeven. Deze dieren mogen alleen gekruist worden met een vrije pony (N/N) om te voorkomen dat er een lijder geboren kan worden.

Het stamboek sluit geen pony’s op basis van hun HWSD status uit.
Dragers hebben geen symptomen (en krijgen deze ook nooit) en er is dus geen enkele reden om deze pony’s te weren.
Het weren van dragers uit de fokkerij zou betekenen dat de genetische variatie, die binnen een gesloten stamboek toch al kleiner is, nog verder verkleind wordt

Het Nederlandse stamboek is daarbij voor wat betreft het testen een voorloper geweest, en vanaf het moment dat het mogelijk werd om te testen (voorjaar  2015) hebben de grote Nederlandse fokkers hun fokdieren getest. Door vervolgens er voor te zorgen dat alle dragers alleen nog maar met vrije dieren gekruist worden, worden er geen lijders meer geboren.
Elk veulen dat in het stamboek ingeschreven wordt, wordt getest op HWSD. Uitgezonderd hiervan zijn de veulens die ouders hebben die officieel via het stamboek getest zijn en beide N/N bevonden zijn.

Verder wordt van alle nieuw aan te keuren jonge hengsten hun HWSD status onderzocht en deze status wordt ook gepubliceerd op de website. Van alle oudere hengsten is de status inmiddels grotendeels bekend en van hengsten die via het stamboek getest zijn, wordt de uitslag ook op de website gepubliceerd.

Het stamboek adviseert kopers van Connemara pony’s bij de fokker/verkoper te informeren of de pony op HWSD getest is.
Indien dit niet het geval is en beide ouders niet bewezen HWSD vrij zijn (N/N) adviseren wij dit alsnog te laten testen. Hier bestaat namelijk toch het risico dat de pony nog niet eerder gediagnosticeerde HWSD heeft.
De sinds 2016 geboren veulens in Ierland moeten ook op HWSD getest te worden. Op de Ierse website zijn in de database alle bekende pony’s te vinden. https://cpbs.ie/cpbs-studbook-database/ Na het aanmaken van een kosteloos account is hier ook terug te vinden of de pony ooit getest is en wat de uitslag is. Let op, bij sommige staat HT achter de uitslag. Dit is een zogenaamde Home Test, aangevraagd door de fokker/eigenaar zelf en dus niet via het stamboek.

Bij steeds meer pony’s wordt de HWSD status dus bekend en hoeven er geen lijders meer geboren te worden.