Hieronder treft u de tarieven voor NCPS leden aan voor 2023.
Deze worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Lidmaatschap hoofdlid (inclusief 1 gratis op naam stelling pony)  €             65,00
Lidmaatschap familielid (icm hoofdlid)  €             39,00
Lidmaatschap jeugdlid (icm hoofdlid)  €             39,00
Contributie buitenlandse leden  €             70,00
Donateur  €             25,00
Deelname centrale keuring  merrie/ruin ouder dan 1 jaar  €             17,50
Deelname centrale keuring  veulens  €             10,00
Deelname hengstenkeuring  €             55,00
DNA onderzoek per haarmonster (verplicht) (*)  €             70,00
Duplicaat bewijs van inschrijving/stamboekkaart  €             25,00
Duplicaat paspoort  €           175,00
Herkeuring hengst  €           200,00
HWSD onderzoek (onderzoeksresultaat voor veulen verplicht)  €             68,00
Inschrijfgeld stamboek ponies (registratie)  €             75,00
Inschrijfgeld stamboek veulen (incl. chippen,schetsen door ppc + paspoort)  €             65,00
Inschrijving stamboek hengst (exclusief DNA onderzoek)  €             55,00
Inschrijving stamboek ruinen en merries  €             20,00
Keuring aan huis/ bijzondere keuring  €           200,00
Overschrijfkosten (op naam stelling paspoort + eventueel stamboekkaart)  €             25,00
Pedigree/afstammingsoverzicht  €             15,00
Plaatsen chip/transponder door PaardenPaspoortConsulent aan huis  €             30,00
Predicaten (zie reglement m.u.v. prestatie en fokprestatie, deze zijn gratis)  €             10,00
Te laat aangifte/boete te laat betalen veulen  €             30,00
Toeslag verwerking chipgegevens (indien paspoort al aanwezig zonder chipnummer)  €             10,00
Per post aangetekend retour  €             10,00
Paspoort na overlijden pony ongeldig maken en retour sturen ipv vernietigen  €             10,00

(*) indien het DNA profiel van ouder(s) onbekend is en hiervoor extra DNA onderzoek noodzakelijk is, worden de kosten hiervoor doorberekend aan de merriehouder.

Niet-leden betalen een eenmalige toeslag van € 130,- (twee maal lidmaatschapstarief) plus de kosten van het af te nemen product. De toeslag wordt daarbij periodiek geïndexeerd samenhangend met veranderingen in het lidmaatschapstarief: het bedrag van de toeslag dient 2 x het normale lidmaatschapstarief te zijn.