Individueel Bruikbaarheids Onderzoek Pony’s Nederlands Connemara Pony Stamboek

Doel:

Het doel van de IBOP is het testen van de natuurlijke aanleg van een pony voor de sport. Dit om meer informatie te verkrijgen over de dieren die we willen gaan gebruiken voor de fokkerij. Wanneer er bij een pony sprake is van een goede aanleg voor het leveren van sportprestaties kunnen we verwachten dat deze pony een waardevolle bijdrage kan leveren aan de fokkerij van sportpony’s. Het testen van deze aanleg wordt gedaan door de pony een dressuurproef en een springparcours af te laten leggen, als bijgesloten.

Deelname:

De minimumleeftijd voor een pony om deel te kunnen nemen aan een IBOP is 4 jaar. Zowel hengsten, ruinen als merries kunnen deelnemen. Stermerries die op de keuring keurwaardig verklaard zijn kunnen na het behalen de IBOP het keurpredicaat aanvragen.

Beoordeling:

De pony’s worden, doormiddel van een cijfer van 1 t/m 10, beoordeeld op de volgende onderdelen:

Dressuur:

Stap, draf, galop, geschiktheid als dressuurpony. Van dit laatste onderdeel wordt het cijfer verdubbeld. Bij pony’s met een hogere africhtingsgraad kan de jury in overleg met de deelnemer vragen enkele oefeningen op het niveau van de deelnemende combinatie te laten zien. Dit om de kwaliteiten van de pony beter tot zijn recht te laten komen en daarmee hogere punten te verdienen.

Springen:

Springtechniek, springvermogen, afdruk, geschiktheid als springpaard. Van dit laatste onderdeel wordt het cijfer verdubbeld.   

Bij deelname aan beide onderdelen is er bij minimaal 70 punten (maximale score 100) een voIdoende resultaat behaald.

Op basis van de resultaten worden de pony’s in de volgende kwaliteitsklassen ingedeeld.

AA Wanneer het totaal aantal punten 82 of meer bedraagt.

A Wanneer het totaal aantal punten tussen de 80 en 82 bedraagt,

B Wanneer het totaal aantal punten tussen de 70 en 80 bedraagt,

C Wanneer het totaal aantal punten tussen de 60 en 70 bedraagt.

Bij deelname aan 1 van beide onderdelen is er bij minimaal 37.5 punten (maximale score 50 punten) een voIdoende resultaat behaald.

Op basis van de resultaten worden de pony’s in de volgende kwaliteitsklassen ingedeeld.

AA Wanneer het totaal aantal punten 43.5 of meer bedraagt.

A Wanneer het totaal aantal punten tussen de 42.5 en 43.5 bedraagt,

B Wanneer het totaal aantal punten tussen de 37.5 en 42.5 bedraagt,

C Wanneer het totaal aantal punten tussen de 32.5 en 37.5 bedraagt.

Om in aanmerking te komen voor het ‘keurhengst’ predikaat, dient een hengst – naast de overige in het premieplan benoemde voorwaarden – een IBOP score van minimaal 90 punten te behalen indien aan beide onderdelen wordt deelgenomen. Bij deelname aan slechts 1 van de onderdelen dient een minimale score van 47.5 punten te worden behaald.

De dressuurproef en het springparcours zijn beschikbaar via deze link.

Harnachement en ruiter tenue:

Voor het harnachement gelden de regels van de KNHS voor breedtesport t/m klasse M, met uitzondering van het zadeldekje, dit dient zadelvormig te zijn. Ruiter dient wedstrijdkleding te dragen. De pony mag zowel ingevlochten als losse manen hebben.