Inrichting en organisatie Nederlands Connemara Pony Stamboek en het stamboekkantoor

Het Nederlands Connemara Pony Stamboek bestaat uit 2 organisatieonderdelen, namelijk:

  1. Het Bestuur
  2. Het Stamboekkantoor

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze laten functioneren van het stamboek, het uitzetten van fokbeleid en het organiseren van activiteiten die bij het stamboek horen, zoals de keuringen.

Het bestuur is bereikbaar via email: info@connemara.nl.

Stamboekkantoor

Het kantoorwerk van het Nederlands Connemara Pony Stamboek is per 1 januari 2023 ondergebracht bij het Nederlands Shetlander Pony Stamboek. Het stamboekkantoor van het NSPS voert voor het Nederlands Connemara Pony Stamboek alle technische zaken uit, zoals identificatie en registratie, ledenadministratie, het secretariaat en een aantal financiële zaken. Ook het inschrijven van veulens, importpony’s, uitgeven van paspoorten of overschrijvingen loopt via het stamboekkantoor.

Het stamboekkantoor is bereikbaar onder telefoonnummer 0575-518063 (keuze 5) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Waarom is er voor deze constructie gekozen?

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die zich ervoor inspannen dat het stamboek op een goede wijze kan functioneren. Bestuursleden worden gekozen door de leden van de vereniging, waarmee zij het mandaat krijgen van de leden om de belangen van het stamboek zo goed mogelijk te behartigen.

Een belangrijke taak binnen het functioneren van elk stamboek is het bijhouden van de ledenadministratie, afstammingsregistratie, uitgifte van paspoorten, identificeren en registreren van stamboekdieren. Dit zijn taken en verantwoordelijkheden waar vanuit de overheid speciale voorwaarden zijn gesteld aan welke organisaties deze taken mogen uitvoeren.

Dit is in het algemeen níet het bestuur van een stamboek organisatie. Taken als identificatie, registratie van dieren en ledenadministratie worden in plaats daarvan ondergebracht in een stamboekkantoor. De grotere stamboeken hebben een eigen stamboekkantoor dat apart van het bestuur functioneert.

Voor een klein stamboek als het Nederlands Connemara Pony Stamboek is het financieel niet mogelijk om een eigen stamboekkantoor te hebben. Het Nederlands Connemara Pony Stamboek heeft ervoor gekozen om het stamboekkantoor onder te brengen bij een ander stamboek.
Het stamboekkantoor is jarenlang ondergebracht geweest bij het KVTH. Aangezien het KVTH als stamboekkantoor per 1-1-2023 ophield te bestaan, is er in de ALV van 25 november 2022 door de leden gekozen om het stamboekkantoor per 1-1-2023 onder te brengen bij het Nederlands Shetlander Pony Stamboek (NSPS).

Concreet wil dit zeggen dat het stamboekkantoor van het NSPS ook alle technische zaken als identificatie en registratie, ledenadministratie, het secretariaat en een aantal financiële zaken uitvoert voor het Nederlands Connemara Pony Stamboek. Deze taken worden uitgevoerd door betaalde krachten, mensen die in loondienst zijn van het NSPS en die op jaarbasis een vergoeding krijgen voor het werk wat ze voor ons stamboek doen.

Door deze constructie is het mogelijk om als klein stamboek tóch te kunnen voldoen aan de eisen die het ministerie stelt aan het functioneren van een stamboek, zodat we bestaansrecht hebben in Nederland. Zonder deze samenwerking is het voor een klein stamboek als het onze op dit moment zowel praktisch als financieel haast onmogelijk om te kunnen bestaan.

Knelpunten
Mocht er zich op enig moment een probleem of knelpunt voordoen dat te maken heeft met zaken die in principe door het stamboekkantoor geregeld moeten worden, dan wil het bestuur dit wel graag horen. U kunt dit dan doen door een mail te sturen naar  info@connemara.nl.  Het bestuur kan dan het stamboekkantoor attenderen op het probleem en kijken of er een mogelijke oplossing is.