Voor de statuten van de Vereniging Nederlands Connemara Stamboek klik hier.

Voor het stamboek- en keuringsreglement klik hier.

Voor het huishoudelijk reglement klik hier.

Voor de gedragscode klik hier.

Het op de buitengewone ALV van 25 november 2022 goedgekeurde geschillenreglement van de Vereniging Nederlands Connemara Stamboek staat hier.