Vaccinatie regels

In 2024 zal er gecontroleerd worden op keuringen (en eventueel ook op grotere door het stamboek georganiseerde evenementen) of de paarden correct geënt zijn. De regels van de KNHS zullen hierbij gehanteerd worden. Hieronder de uitleg, voor meer informatie kijk ook op de website van de KNHS.

Voor paarden geboren voor 1 januari 2022, dient de basisvaccinatie tegen influenza te bestaan uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee vaccinaties mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht.

Voor paarden geboren in het jaar 2022 of later dient de basisvaccinatie tegen influenza uit drie vaccinaties te bestaan:

De tweede vaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 92 dagen na de eerste zijn toegediend, gevolgd door een derde vaccinatie die minimaal 5 maanden en maximaal 7 maanden na de tweede vaccinatie moet zijn toegediend (voorbeeld: wanneer een paard op 1 januari 2023 zijn tweede vaccinatie heeft gekregen moet de vaccinatie tussen 1 juni en uiterlijk op 1 augustus 2023 zijn toegediend).

In de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. In de periode tussen de tweede en de derde vaccinatie mag het paard op wedstrijd worden uitgebracht met inachtneming van lid 3c van dit reglement. b.

Vervolgens dient jaarlijks de vervolgenting te zijn gegeven.
Voorbeeld: wanneer een paard op 1 maart 2010 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 maart 2011 plaats te vinden.

Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend.

Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze zijn voorzien van de sticker met het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/ batchnummer van de entstof ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend), de datum van de enting en de handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend.

Wanneer de basisenting en de vervolgentingen voorheen in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn vastgelegd, dient de dierenarts de volgende tekst in het paardenpaspoort op te nemen: “the vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on: [datum]. Deze Engelse regel dient te zijn opgenomen in een FEI-paspoort. Voor paarden met een ander paspoort dan een FEI paspoort, volstaat de regel in het Nederlands. Deze regel moet zijn afgetekend en afgestempeld door de dierenarts, ongeacht de taal waarin de regel is opgenomen.

Voor paarden geboren in het jaar 2008 of daarna dienen zowel de basisenting als alle vervolgentingen in het paardenpaspoort te zijn vastgelegd.