ALV

Voor iedereen die zich zorgen maakt.

Het bestuur van het Nederlands Connemara Pony stamboek voert met veel plezier de leuke én minder leuke taken uit die horen bij het besturen van een stamboek. Inhoudelijk en procedureel beleid wordt daarbij afgestemd en vormgegeven in overleg met de leden, waarbij essentiële beslissingen op basis van een gewoon meerderheidsbesluit genomen worden.

Zo hebben we op de ALV besloten dat vragen, discussies en commentaar wat de leden betreft niet via Facebook gaan, maar gewoon rechtstreeks. Dat werkt voor alle partijen het prettigst. Constructieve samenwerkende feedback wordt gewaardeerd, maar graag in een persoonlijk gesprek, waarbij het altijd mogelijk is om aan te sluiten bij (een deel van) de bestuursvergaderingen die we hebben.

Constructief samenwerken, met vertrouwen in elkaar en met de plezierige energie van samen iets moois neerzetten wordt gewaardeerd. Respectvol met elkaar in gesprek gaan ook!

Moeilijker vinden we het als er door mensen die vanwege geen lid zijn, of om andere redenen, de laatste jaren niet bij de ALV of andere meningsvormende evenementen (waaronder fokkersbijeenkomsten) aanwezig waren, dingen gesteld worden die óf al hebben plaats gevonden, of, alweer in overleg met de aanwezigen op de ALV , op een andere wijze hun vorm hebben gekregen.

Nog lastiger is het wanneer mensen die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, dit niet ruim van te voren kenbaar maken, zodat er de gelegenheid is om wederzijds te verkennen of een respectvolle samenwerking mogelijk is. Moeilijk is het ook als mensen in het bestuur willen die op andere fronten luid en duidelijk laten weten geen vertrouwen te hebben in dit zelfde bestuur.

Dergelijke acties brengen ons inziens een stabiel functioneren van het stamboek in gevaar en is daarmee niet in het belang van de vereniging, waar we ons oprecht zorgen over maken.

We hopen dat met ons, er meer mensen zijn die zich zorgen maken.  Mensen die, ondanks dat we zeker niet foutloos zijn, en soms best dingen anders of handiger aan hadden kunnen pakken, vertrouwen hebben in de integriteit en energie van het huidige bestuur. Die samen met ons er zín in hebben om mooie dingen neer te zetten en zo goed mogelijk ons best te doen voor het ras waar we allemaal voor gevallen zijn: De robuuste, krachtige, prachtige alleskunner:  De Connemara pony.

We willen iedereen die daar samen met ons voor wil gaan vragen om dit jaar deel te nemen aan de online ALV. Juist omdat je tevreden bent. Omdat we dit jaar als geen ander jaar de steun én stem nodig hebben van iedereen die vertrouwen in ons heeft.  Dank alvast!

P.S. Iedereen die hulp nodig heeft bij het online meedoen kan dat via de mail aangeven, daar helpen we dan mee.