Belangrijks nieuws ONCK 2020 en Centrale Keuring 2020!!

BELANGRIJK NIEUWS!!

 

Het zijn rare tijden en ook voor onze vereniging heeft dat consequenties. De ALV dit voorjaar en het ONCK op 13 en 14 juni hebben we tot onze grote spijt moeten annuleren.

Na overleg met alle betrokken partijen hopen we nu toch met positief nieuws te komen  en denken we voor een passende oplossing te hebben kunnen zorgen. Niet zo mooi natuurlijk als een ONCK gewoon op de geplande datum, maar binnen alle (on) mogelijkheden toch een zo goed mogelijk alternatief.

We kiezen ervoor om de twee nog resterende evenementen van dit jaar samen te voegen tot 1. Het ONCK + de Centrale Merriekeuring zullen beide plaatsvinden in het weekend van 19 en 20 september a.s.  De reeds geplande CK van 6 september komt hiermee te vervallen.

Het programma van het ONCK blijft ongewijzigd, de Centrale Keuring wordt hieraan toegevoegd en wel op zaterdagochtend 19 september.

De keuring zal buiten plaatsvinden op het terrein van Camping Boszicht (alleen bij zeer slechte weersomstandigheden gaan we naar de binnenhal op de Spreng). We denken dat er voldoende ruimte in het ONCK-programma op de zaterdag aanwezig is om dit te organiseren. Er is mogelijkheid tot stamboekopname en alle overige rubrieken die we altijd aanbieden op de merriekeuring, behalve de rubriek Bestgaand. Die komt helaas te vervallen. Wanneer je mee wilt doen aan de keuring maar ook aan de dressuurrubrieken van het ONCK dan is dat zeker mogelijk; wij zorgen, waar mogelijk, voor een passend programma.

Natuurlijk realiseren wij ons dat dit misschien niet voor iedereen passend en prettig is, de CK was immers al vastgezet op 6 september. We hopen dan ook op een ieders begrip hiervoor en we gaan ons beste beentje voorzetten om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen!

Heb je al ingeschreven voor het ONCK? Je inschrijving kan gewoon blijven staan. Mocht je willen wijzigen, mail ons dan even.

Heb je al gereserveerd op camping Boszicht? Je reservering kan kosteloos worden doorgeschoven naar het weekend van 19 en 20 september, op basis van beschikbaarheid. Neem zo snel mogelijk contact op met de Camping via de mail info@campingboszicht.nl ook in het geval wanneer je onverhoopt toch wilt annuleren.

Verder het vriendelijke verzoek om vooral niet te lang te wachten met inschrijven voor het ONCK. Het vergt erg veel voorbereiding en planning om e.e.a. passend te kunnen organiseren. Heel fijn wanneer we daar op tijd mee kunnen beginnen!! Dus kom maar op met die inschrijvingen!!!

Wil je inschrijven voor de Centrale keuring? De uitnodiging en inschrijvingsformulieren hiervoor volgen over een aantal maanden. Alle leden krijgen de uitnodiging voor de CK per mail.

Hoewel het programma van het ONCK exact hetzelfde blijft, zijn er een aantal datums gewijzigd (o.a. sluitingsdatum inschrijving e.d.). Klik hier voor de aangepaste uitnodiging.

Klik hier voor de uitnodiging en het inschrijfformulier.

Informatie over de ALV volgt z.s.m.