Verslag Centrale keuring 17-09-2023

Klik op de tekst voor het verslag van de Centrale Keuring 17-09-2023 te Lunteren.

https://noviafotografie.pixieset.com/connemarakeuring2023/ voor de foto’s. Het laden op beeldscherm van de bijna 300 foto’s kan wel even duren.
Deze zijn gewoon zonder verdere vergoeding te downloaden op 2 verschillende groottes.

Mocht je hier toch wat voor willen geven dan lijkt ons het leuk om dit geld te reserveren voor de verdere aankleding van het keuringsterrein met bv een Connemara hindernis.
Wil je dit initiatief steunen, maak dan het geld over op het rekeningnummer van het Nederlands Connemara Pony Stamboek te Steenderen is NL75RABO 0134 2574 72 onder vermelding van Foto CK 2023.