Wijziging importregels RVO 2024 – update II

Update 10-01-2024
De RVO heeft aangegeven dat het opsturen van goede kopieën van het paspoort voldoende is. Dit moeten dan kopieën zijn van de bladzijdes waar naam, UELN/levensnumer en chipnummer op staat. Daarnaast zouden wij graag de bladzijde met de afstamming, schets/kleur en de bladzijde waar de uitsluiting voor de slacht voor menselijke consumptie op staat, ontvangen.
Een kopie geldig ID bewijs aanvrager moet ook bijgevoegd worden.
Mocht er enige twijfel over de correctheid van het paardenpaspoort zijn dan kunnen we alsnog om het origineel vragen.
Officieel moet de aanvraag binnen 30 dagen na invoer van het paard plaatsvinden. Is dit niet het geval dan zal er overleg met de RVO plaatsvinden.

Het TRACES nummer wordt gecontroleerd.
Bij verplaatsing binnen de EU is er bijna altijd een TRACES-certificaat nodig en buiten de EU een exportcertificaat. Bij importmeldingen is het vastleggen van het TRACES nummer verplicht, dit is het nummer van het gezondheidscertificaat. De NVWA controleert hierop.

Als het paard is geïmporteerd dan moeten de identificatiegegevens met een importmelding binnen 15 dagen naar de centrale databank van RVO gestuurd worden. Het NCPS probeert e.e.a. af te handelen binnen 6 werkdagen. Mocht er om welke reden spoed zijn bij de aanvraag, neem dan contact op met het stamboekkantoor om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Update. I
Wij ontvangen verschillende vragen over de werkwijze van ons Stamboek m.b.t. import en het registreren bij de RVO met ingang van 2024.
De kosten voor leden bedragen € 35,00 incl. BTW. Niet leden betalen een toeslag van € 35,00 (tarieven 2024).
Het paspoort moet opgestuurd worden naar het stamboekkantoor (zie Contact voor adresgegevens). Gebruik hiervoor het formulier Registratie pony/import (versie 2024)
Binnen ca. 6 werkdagen sturen wij het paspoort weer retour met brievenbuspakket (incl. track & trace). Dit kan evt. ook aangetekend indien gewenst tegen meerkosten € 12,50.


KLIK OP DEZE TEKST VOOR HET IMPORTFORMULIER.

Onderstaand bericht met bijlage hebben wij ontvangen van RVO.

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk dat een houder zelf op Mijn RVO een importmelding met paspoortgegevens registreert in I&R. Ook niet via een bedrijfsmanagementsysteem.

Voor de registratie van importpaarden moeten de houders zich wenden tot de PPI’s (paardenpaspoort uitgevende instantie).

Bijgevoegde brief wordt op 20 december naar houders gestuurd die in het afgelopen jaar meer dan 3 importmeldingen zelf hebben ingevoerd. Daarmee hopen we de belangrijkste groep te hebben geïnformeerd.

Meldt een houder zich bij u om een importmelding te registreren van een importpaard? Dan bent u verplicht hieraan mee te werken. In het protocol paspoortuitgifte paardachtigen staat op pagina 16 wat wij van u verwachten in dit soort situaties. De PPI mag voor deze registratie een (kostendekkend) tarief rekenen.

Daarnaast zijn we ook bezig met een kwaliteitsslag van de paarden die op een UBN staan van een houder. Vaak staan deze paarden door de geboorte- of importmelding ook nog op het UBN van een PPI. Door een datafix te draaien willen we op deze paarden een afvoermelding zetten bij de PPI’s. Daardoor gaan ze van de stallijsten van de PPI’s af. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. We verwachten dit in groepen uit te gaan voeren. Dit heeft verder geen invloed op uw werkzaamheden als PPI maar het is dan dus wel mogelijk dat er opeens veel minder paarden op de stallijst zullen staan.

Meer over import van paarden vindt u op de pagina Import en export op
https://www.rvo.nl/…/identificatie-en-registratie-dieren (edit, link van RVO werk niet)

Informatie over aanmelden op UBN vindt u op
https://www.rvo.nl/…/regels-paardenhouder/paarden-melden

Bijlage brief RVO, klik op deze tekst