De Doorbraak
Sinds april 2010 loopt er een groep Connemara pony’s in het natuurgebied “De Doorbraak” in de buurt van Almelo. In eerste instantie is er een klein groepje pony’s los gelaten, maar inmiddels lopen er merries, veulens en ruinen van verschillende leeftijden. Het is een lust voor het oog deze pony’s in zo’n doorbraak3mooi gebied te zien.

De Doorbraak is een nieuwe beek, die is aangelegd om het wacgva_doorbraak_2ter in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Een doorbraak dus, voor waterbeheer, landbouw en natuur. De Doorbraak is zo’n 13 kilometer lang en deze waterloop verbindt de Loolee en de Azelerbeek met de Eksosche Aa en de Regge. Het is een kunstmatige waterloop, maar dat zou je niet zeggen als je hem ziet. Met zijn slingerende loop en breed uitwaaierende oevers met nevengeulen en poelen kan De Doorbraak moeiteloos voor een natuurlijke beek doorgaan. Behalve een beek om wateroverlast in Almelo en omgeving te voorkomen, is de nieuwe waterloop ook een natuurverbinding van honderd hectare tussen belangrijke natuurgebieden in Twente en de Sallandse Heuvelrug. In dit natuurgebied is een leefgebied ontstaan waar de winde, de kamsalamander, de das en de rietgors zich thuis voelen. En als deze dieren goed kunnen leven in De Doorbraak, kunnen heel andere dieren dat ook. Zoals de Connemara.