Diepvriessperma

Binnen de fokkerij van Connemara’s is het gebruik van diepvriessperma nog niet heel gebruikelijk. Toch is het in veel gevallen een goed alternatief voor vers, soms is het zelfs het enige alternatief.

Het grote voordeel van  diepvriessperma is dat het relatief makkelijk houdbaar en transporteerbaar is. Hierdoor hebben merrie eigenaren de mogelijkheid te kiezen voor buitenlandse hengsten. Daarnaast kunnen hengsten in de sport blijven lopen en tegelijkertijd toch beschikbaar blijven voor de dekdienst en is er met een voorraad diepvriessperma ook na een castratie of de dood van een hengst toch nog sperma beschikbaar voor de fokkerij.  Een nadeel van het gebruik van diepvriessperma zijn de hogere kosten die een inseminatie met zich meebrengt.

Een inseminatie met diepvriessperma dient zeer nauwkeurig te gebeuren. Het sperma is na ontdooiing slechts een paar uur te gebruiken. Wil je je merrie dus laten insemineren met diepvries sperma, dan moet ze rondom de ovulatie regelmatig gescand worden door de dierenarts. Door meerdere keren te scannen kan hij/zij precies het juiste moment van inseminatie bepalen.

Hoe gaat aankoop/verzending in zijn werk

Van steeds meer hengsten is tegenwoordig diepvriessperma beschikbaar. Doorgaans geeft de hengstenhouder dit aan bij zijn advertentie als het beschikbaar is. Bij het opvangen en invriezen van sperma wordt vastgelegd hoeveel rietjes er nodig zijn voor 1 inseminatie. De hoeveelheid is afhankelijk van diverse factoren zoals de hoeveelheid, de afwijkingen van het sperma en de beweeglijkheid. Vraag hiernaar ( hoeveel rietjes er nodig zijn per inseminatie) wanneer u diepvriessperma afneemt.

Heeft u een definitieve keuze gemaakt en koopt u sperma van deze hengst, dan is het belangrijk dat u vooraf  bij de dierenarts die gaat insemineren navraagt of hij het sperma kan ontvangen en opslaan. Hiervoor is een stikstofvat nodig dat regelmatig wordt aangevuld met stikstof. De meeste dierenartsen hebben een abonnement op het vullen van het vat zodat de kwaliteit van het diepvriessperma gewaarborgd blijft. De dierenarts zal voor opslag mogelijk een klein bedrag vragen.

Is het sperma gekocht dan moet het nog vervoerd worden van het adres waar het sperma van de hengst is opgeslagen naar het adres waar de merrie zal worden geïnsemineerd. Is de afstand te overbruggen dan kun je overwegen dit zelf te doen, maar beter is dit te laten doen door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is, zoals bijvoorbeeld HippoXpress  (zie https://www.hippoxpress.be/nl )

Voor het transport is n.l. ook een stikstofvat nodig. Hier voor wordt vaak een zogenaamde “dry shipper” gebruikt. Dit is een vaatje voor eenmalig gebruik waarin het sperma tot 5 dagen goed blijft. In het algemeen zal het de transporteur zijn die het sperma met de daarbij behorende papieren naar het adres van de dierenarts brengt, alwaar het wordt opgeslagen totdat het geïnsemineerd kan worden

Gezien het traject wat aan inseminatie met diepvriessperma vooraf gaat, ( kosten aanschaf rietjes, transport, opslag, inseminatie en begeleiding door dierenarts)  zal het duidelijk zijn dat hier in het algemeen hogere kosten aan verbonden zijn dan bij een natuurlijke dekking.

Grote voordelen zijn het feit dat er niet meer heel ver met de merrie gereisd hoeft te worden en de bredere keuze aan hengsten.