PREMIEPLAN van de Vereniging “Nederlands Connemara Pony Stamboek”

Art. 1. Op de centrale keuring zal de gelegenheid geboden worden klasse 1 merries aan te bieden ter verkrijging van predicaten, nl. ster en keur.

Art. 2. Sterpredicaat merries: voor de betere 1e premie-merries (klasse 1) van 3 jaar en ouder. Het betreft een exterieur keuring. Alleen pony’s, die alle specifieke raseigenschappen hebben en aan het fokdoel beantwoorden komen in aanmerking. De kosten voor het sterpredicaat op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Art. 3. Keurpredicaat merries: voor de betere stermerries van 4 jaar en ouder. Dit zal een exterieur keuring zijn van merries met een 1e premieveulen aan de voet of gehad hebbend.

Om in aanmerking te komen voor dit predicaat moet bovenstaande merrie aan 1 van de volgende sporteisen voldoen:

– De I.B.O.P. – V.O.P.P. proef, aangespannen of rijproef, met als resultaat AA, A of B

of

– voldoen aan twee van de volgende mogelijkheden
L1 dressuur + 1
L springen +1
L SGW + 3
mennen L dress +1
Mennen M vaard + 1
mennen sgw klasse 2 + 1
Endurance klasse 2 + 1

of

– voldoen aan één van de volgende mogelijkheden
M1 dressuur + 1
M springen +1
M SGW + 1
Mennen M dressuur +1
Mennen Z vaardigheid + 1
Mennen SGW klasse 3 + 1
Endurance klasse 2 + 3

NB: wanneer men winstpunten wil halen via het SGW-mennen moet dit van te voren aangemeld worden bij het Connemarastamboek. Deze punten worden door de KNHS namelijk niet op naam van de pony bijgehouden.

De kosten van het keurpredicaat worden op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Art. 4. Preferentpredicaat merries: elke in het stamboek geregistreerde merrie kan preferent worden als:

 1. zij 9 jaar of ouder is
 1. drie van haar nakomelingen tenminste samen 10 punten hebben behaald. De punten zijn als volgt te behalen (hierbij gelden enkel centrale keuring en hengstenkeuring premies behaald na opname in klasse 1 of 2).
 1. voor een in Nederland goedgekeurde 1e premie hengst 5 pnt.
 2. voor een in Nederland goedgekeurde 2e of 3e premie hengst 4 pnt.
 3. voor een in het buitenland (door Ierland approved stamboek) goedgekeurde hengst 4 pnt.
 4. voor een stermerrie – keurmerrie 4 pnt.
 5. voor een 1e premie merrie of ruin 3 pnt.

Het preferentschap kan worden aangevraagd door schriftelijke opgave van de betreffende merrie en vermelding van haar nakomelingen, die meetellen voor de puntenwaardering, alsmede opgave in welk jaar de premies werden behaald. Deze preferent aanvraag moet gericht worden aan het stamboekbureau. Een merrie kan postuum preferent verklaard worden. De kosten van het preferentschap worden op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Art. 5. Keurpredicaat hengsten:

* De hengst moet een 1e premie behaald hebben op de hengstenkeuring.

EN

* De hengst moet aan 1 van de volgende sporteisen voldoen:

 • De I.B.O.P. – V.O.P.P. proef, aangespannen of rijproef, met als resultaat minimaal 90 punten

Of  voldoen aan twee van de volgende mogelijkheden:
L1 dressuur + 5
L springen + 5
L SGW + 5
Mennen L dressuur + 5
Mennen M vaardigheid + 5
Mennen SGW klasse 2 + 5
Endurance klasse 2 + 3

of

– voldoen aan één van de volgende mogelijkheden
M1 dressuur + 5
M springen + 5
M SGW + 5
Mennen M dressuur + 5
Mennen Z vaardigheid + 5
Mennen SGW klasse 3 + 1
Endurance klasse 3 + 1

EN

* De hengst moet tien nakomelingen hebben met een 1e premie. Deze 1e premie moet behaald zijn na opname in klasse 1 of 2 op de centrale keuring of hengstenkeuring. Hierbij gelden ook 1e premiemerries uit het buitenland of in het buitenland goedgekeurde hengsten.

De kosten voor het keurpredicaat worden op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Art. 6. Het prestatiepony predicaat kan aangevraagd worden voor merries, hengsten en ruinen die geregistreerd zijn bij het Connemara Pony Stamboek:

De pony moet geregistreerd zijn bij een basiswedstrijdsportorganisatie en voldoen aan twee van de volgende mogelijkheden:
M1 dressuur + 5
M springen + 5

M SGW + 5

Mennen M dressuur + 5

Mennen Z vaardigheid + 5

Mennen

SGW klasse 3 + 1

Endurance klasse 3 + 1 

Of  voldoen aan één van de volgende mogelijkheden:

Z1 dressuur + 5
Z springen + 5
Z SGW + 5
Mennen Z dressuur + 5
Mennen Z vaardigheid + 15
Mennen SGW klasse 3 + 10
Endurance klasse 3 + 3

NB: wanneer men winstpunten wil halen via het SGW-mennen moet dit van te voren aangemeld worden bij het Connemarastamboek. Deze punten worden door de KNHS namelijk niet op naam van de pony bijgehouden.

Voor pony’s die in paardenrubrieken starten, wordt het L-springen bij de paarden gelijk gesteld aan het M-springen bij de pony’s (voor D en E pony’s) en het M-springen bij de paarden aan het Z-springen bij de pony’s (voor D en E pony’s). Bij SGW wedstrijden is de klasse B-paarden gelijk aan L-pony’s, klasse L-paarden gelijk aan M-pony’s etc. De dressuurklassen zijn bij paarden en pony’s hetzelfde.

Een pony kan postuum prestatiepony verklaard worden. De kosten voor het aanvragen van het prestatiepony predicaat is voor leden kosteloos en de kosten voor niet-leden worden op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Art. 7. Prestatie fokmerrie predicaat voor merries:

 1. alle in klasse 1 en 2 geregistreerde merries.
 1. die minimaal drie in klasse 1, 2 of 3 geregistreerde nakomelingen hebben welke voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
 1. a) 1 van de volgende mogelijkheden:
  M1 dressuur + 5

M springen + 5
M SGW + 5
Mennen M dressuur + 5
Mennen Z vaardigheid + 5
Mennen SGW klasse 3 + 1
Endurance klasse 3 + 1

NB: wanneer men winstpunten wil halen via het SGW-mennen moet dit van te voren aangemeld worden bij het Connemarastamboek. Deze punten worden door de KNHS namelijk niet op naam van de pony bijgehouden.

 1. b) I.B.O.P.-V.O.P.P.-proef certificaat met minimaal 90 punten of
 1. c) buitenlandse verrichtingen welke gelijk zijn aan bovenstaande mogelijkheden of verrichtingen in vergelijkbare klassen bij paarden (zie beschrijving in art. 6).

Een pony kan postuum prestatie fokmerrie verklaard worden. De kosten voor het aanvragen van het prestatiefokmerrie predicaat is voor leden kosteloos en worden voor niet-leden op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.