Huidig bestuur is met onmiddelijke ingang voltallig afgetreden

Beste leden,

 

Nadat we 9 jaar lang met veel passie onze bestuurstaken hebben uitgevoerd heeft het bestuur tijdens de ALV van 28 april 2022 zich genoodzaakt gevoeld de bestuurstaken met onmiddellijke ingang neer te leggen.

We willen iedereen met wie we de afgelopen jaren plezierig hebben samengewerkt hartelijk bedanken. Daarbij onze verontschuldigingen aan de leden wiens vertrouwen we hebben dat we deze stap hebben moeten zetten. We hadden ons graag nog langer ingezet voor het stamboek.

Echter om te kunnen besturen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
Dat is op de allereerste plaats een respectvolle bejegening door de leden: zowel oud als nieuw.

Daarbij moet er de ruimte zijn om besluiten te nemen en keuzes te maken en deze in het licht van veranderde omstandigheden aan te passen.

Als het bestuur consequent gedurende langere periode die ruimte én het respect niet krijgt van een deel van de leden en er géén redelijk gesprek over mogelijk is dan ontstaat er een onwerkbare situatie en rest er niets anders dan het neerleggen van de bestuurstaken.

 

 

Het Bestuur