Nieuw (interim) bestuur voor het Connemara stamboek

Nieuw (interim) bestuur voor het Connemara stamboek

Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Nederlands Connemara Pony Stamboek (NCPS) is op zaterdag 18 juni 2022 in Dieren een nieuw (interim) bestuur gekozen. Daarmee is de toekomst van het NCPS weer gezekerd nadat eind april het vorige bestuur de functie had neergelegd.

De kandidaat-bestuursleden Gabrielle van Banning, Esther de Beer, Mathilde Nanninga en Natasja Oving zijn nagenoeg unaniem gekozen op de goed bezochte Bijzondere ALV.  Eén bestuursfunctie is voorlopig nog vacant. “Wij doen dit voor onze mooie vereniging en de majestueuze Connemara pony, die zo prachtig is vastgelegd in dit filmpje van ons moederstamboek,” is de motivatie van de nieuw gekozen bestuursleden.

De nieuwe bestuursleden hebben de intentie om als interim-bestuur op te treden en in het komende jaar te werken aan het tot stand komen van een volgend, regulier bestuur voor het NCPS. Het interim-bestuur zal de lopende zaken oppakken, zoals het organiseren van de merriekeuring op 11 september 2022 en andere bestuurszaken die op korte termijn geadresseerd moeten worden.