Registratieplicht

Nieuw en verplicht!!  Animal Health Law

Registratie van paarden en pony’s op hun verblijfsadressen.
Voor 21 april 2021 dienen alle paard-achtige ingeschreven te staan op een verblijfsadres.
Ieder adres, dat kan een weide- of staladres zijn, heeft een zgn. UBN-nummer nodig. Dit geldt zowel voor particulieren als voor het bedrijfsmatig houden van paarden.
Heb je voor je paard of pony een eigen stal of weide-adres, dan dien je daarvoor een UBN-nummer aan te vragen.
Staat je paard of pony op een bedrijf of bij een andere privépersoon, overleg dan met de houder daarvan wie de melding gaat doen.

Voor meer informatie kijk op:

https://www.knhs.nl/nieuws/2021/wijzigingen-wetgeving-ir-wat-betekent-dit-voor-jou/ of https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen

Importpony? Goed om te weten!!!

Om de pony te kunnen laten registreren volgens de nieuwe Animal Health Law 21-04-2021, dient de pony te zijn opgenomen in de Nederlandse Centrale databank. (RVO-Database)
Wanneer je een pony importeert, dan dien je binnen 1 maand het paspoort te laten registreren bij een paspoort uitgevende instantie. Deze instantie zorgt voor de registratie in de RVO-Database.
In de onderstaande link staat dit verder uitgelicht. Op de juiste manier een pony/paard importeren is dus van groot belang en al langer verplicht.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/import-en-export-van-paarden